Reciklažno dvorište

Reciklažna dvorišta za područje Bujštine nalaze se na izlazu iz Umaga, prije naselja Finida. U planu je otvoriti i reciklažno dvorište u Novigradu i Bujama koje bi trebalo biti dovršeno do kraja 2018. godine.

U reciklažnom dvorištu Finida građani mogu besplatno odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreče, sve vrste guma (odvojeno od naplatka), sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću (ako je što uporabljivo apeliramo da se odnese u Crveni križ), otpadni tekstil, drveni otpad i otpad od rezidbe, glomazni otpad, ambalažni stiropor (ne građevinski!), otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, flourescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna ali i jestiva ulja.

Molimo građane koji imaju veće količine (> 3m3) zelenog, drvenog ili glomaznog otpada da isti odvezu direktno na naše glavno reciklažno dvorište koje se nalazi do odlagališta u Donjem Picudu. Grad Umag neme građevinsku deponiju - ovaj tip otpada može se odložiti na građevinsku deponiju u Poreču.

 


Rukovoditelj RJ za zbrinjavanje otpada

Aleksandar Mandić
Tel: 091-1255-319
E-mail: aleksandar.mandic@6maj.hr

Voditelj gospodarenja otpadom i zaštite
okoliša

Sanjin Lukić
Tel: 091-1255-008
E-mail: sanjin.lukic@6maj.hr

Područni voditelj – grad Umag
Josip Titonel
Tel: 091-531-8075

Područni voditelj – grad Buje, općina
Grožnjan
i Oprtalj
Diego Pucer
Tel: 091-531-8074

Područni voditelj – grad Novigrad i općina Brtonigla
Željko Mišnić
Tel: 091-531-8073

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta
Finida - UMAG

Ponedjeljak - petak: 10 - 17
Subota: 10 - 14 h
Nedjeljom i praznicima : zatvoreno

 
Sakupljanje i zbrinjavanje opasnog
tehnološkog otpada, otpadnih vozila
i velikog glomaznog otpada
Metis d.d..
Valica 8, 52 000 Pula
Tel:+385 52 535 067
Mob:+385 091 485 9512
Email: pula@metis.hr 
http://metis.hr

NOVOSTI
  • Prva sortirnica u Hrvatskoj
    Prva sortirnica u Hrvatskoj

    U Umagu je otvorena pretovarna stanica i sortirnica, najveći hrvatski objekt te vrste, težak 13,5 milijuna kuna. U punoj funkciji bit će nakon otvaranja ŽCGO Kaštijuna, projekt će u potpunosti biti dovršen nakon opremanja sortirnice, prve u Hrvatskoj. Za to je potrebno još 5 milijuna kuna.

Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).